Oczyszczanie powietrza

 W sytuacjach, gdy zależy nam na oczyszczeniu powietrza z zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych oraz zapewnieniu wysokiej jakości powietrza wewnątrz budynku, możemy zastosować urządzenia AIO-2 wykorzystujące technologię H-ion cluster.

Jeżeli celem jest zapewnienie czystości kanałów wentylacyjnych – urządzenia umieszczamy zaraz za centralą wentylacyjną. Jeżeli celem jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu – montujemy je przed anemostatem nawiewnym.

Urządzenia te zapewniają poprawę jakości powietrza IAQ (Internal Air Quality) poprzez ograniczenie:

  • nieprzyjemnych zapachów
  • bakterii
  • pleśni
  • wirusów
  • lotnych Związków Organicznych (VOCs)
  • zaniczyszczeń

Mechanizm oczyszczania powietrza polega na tworzeniu clastrów chmur jonowych (skupisk ujemnie naładowanych cząstek), których energia powoduje rozpad wiązań związków chemicznych.  Chmury jonowe powodują również zniszczenie znajdujących się w otaczającym powietrzu zanieczyszczeń biologicznych (bakterie, wirusy, pleśnie).

Chmury jonowe tworzone są na skutek oddziaływania na przepływające powietrze specjalnie ukształtowanego, rozproszonego pola elektromagnetycznego o określonych właściwościach.

Proces ten imituje naturalne procesy oczyszczania powietrza zachodzące cały czas wokół nas pod wpływem energii dostarczanej przez słońce.