Nasze niektóre realizacje

systemów wentylacyjnych z rekuperacją

Nesna, Norwegia, dom 1,5- litrowy o konstrukcji szkieletowej

Rekuperator Brink Excellent Plus przygotowany do podłączenia czujników CO2 i wilgotności. Instalacja w systemie mieszanym, ocieplone rury spiro połaczone uszczelkami oraz kanały tłumiące z płyt Climaver. W miejscach przeprowadzenia kanałów w warstwie ocieplenia zastosowano rury polietylenowe "in floor" firmy NedAir w celu uniknięcia mostków ciepła. Puszki rozprężne przed anemostatami nawiewnymi umożliwiają dodatkowe wyciszenie instalacji. Kanały na poddaszu nieogrzewanym ocieplone 30 cm warstwą wełny. Dom wybudowany bardzo starannie przez firme REGA.

Grodzisk Mazowiecki, dom 2-litrowy (20 kWh/m2rok)

Rekuperator Stork Air Aeris 550 współpracujący z GWC. Kanały główne, skrzynki rozprężno-rozdielcze oraz skrzynki rozprężne anemostatów z płyt z wełny Climaver. Kanały polietylenowe "in floor" firmy Ned Air.

W salonie zastosowano anemostaty podłogowe.

System ma doskonałe własności tłumiące hałas, wentylacja jest niesłyszalna. W domu zastosowano pompę ciepła oraz kominek z płaszczem wodnym ze szczelnym doprowadzeniem powietrza do spalania.

W budynku przeprowadzono test szczelności "blower door"

Zastosowano ciągłe uzdatnianie powietrza zapewniające zawsze czystość biologiczną kanałów wentylacyjnych.

Łódź, ul. Beskidzka, dom 2,5-litrowy (25 kWh/m2rok)

Rekuperator Brink Renovent Large współpracujący z glikolowym wymiennikiem ciepła (GGWC) w formie sondy pionowej. Instalacja: kanały główne z ocieplonej, sztywnej rury spiro w systemie uszczelkowym, system rozdzielaczowy. Skrzynki rozdzielcze i skrzynki rozprężne anemostatów z płyty Climaver. Kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze z pomieszczeń typu "in floor" firmy Ned Air. Instalacja zabezpieczona jest przed powstawaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń biologicznych za pomocą urządzenia "induct" firmy Ecoquest.

Łódź, ul. Beskidzka, dom 2,5 litrowy (25 kWh/m2rok)

Rekuperator Stork Air 550 VV współpracujący z glikolowym wymiennikiem ciepła (GGWC) w formie sondy pionowej. Instalacja: kanały główne z ocieplonej, sztywnej rury spiro w systemie uszczelkowym, system rozdzielaczowy. Skrzynki rozdzielcze i skrzynki rozprężne anemostatów z płyty Climaver. Kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze z pomieszczeń typu "in floor" firmy Ned Air. Instalacja zabezpieczona jest przed powstawaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń biologicznych za pomocą urządzenia "induct" firmy Ecoquest.

Stare Chrusty pod Łodzią, dom pasywny (15 kWh/m2rok)

Rekuperator Brink Renowent HR Large współpracujący z glikolowym wymiennikiem ciepła w formie sondy pionowej. Klasyczna instalacja dystrybucji powietrza na sztywnych, ocieplonych rurach spiro w systemie uszczelkowym. Anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi z płyty Climaver. Dom ogrzewany pompą ciepła, chłodzony pasywnie klmakonwektorem wykorzystującym sondy pompy ciepła i GWC. Instalacja zabezpieczona jest przed powstawaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń biologicznych za pomocą urządzenia "induct" firmy Ecoquest.

Szczęsne pod Grodziskiem Mazowieckim, dom niskoenergetyczny (około 50 kWh/m2rok)

Rekuperator Bartosz Vena2 z silnikami EC. Instalacja przygotowana do montażu glikolowego GWC. Tradycyjna instalacja dystrybucji powietrza na sztywnych, ocieplonych kanałach spiro w systemie uszczelkowym. Anemostaty z puszkami rozprężnymi z płyty Climaver. Instalacja układana w przestrzeni kratownic więźby dachowej, dodatkowo ocieplona 20 cm wełny mineralnej. Dom ogrzewany pompą ciepła.

Stare Krasnodęby pod Aleksandrowek Łódzkim, dom 2 litrowy (20 kWh/m2rok)

Rekuperator StorkAir Aeris 550 współpracujący z glikolowym GWC w postaci sondy pionowej. Wspólne dolne źródło dla GGWC i grzewczej pompy ciepła.

Tradycyjna instalacja dystrybucji powietrza na sztywnych, ocieplonych kanałach spiro w systemie uszczelkowym. Anemostaty z puszkami rozprężnymi z płyty Climaver. Instalacja układana w przestrzeni nieużytkowej poddasza.

Instalacja zabezpieczona jest przed powstawaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń biologicznych za pomocą urządzenia "induct" firmy Ecoquest.

Wszystkie przejścia instalcji przez strop i ściany wykonywane precyzyjnie za pomocą wiertnicy.

Milanówek, dom niskoenergetyczny, podwójna instalacja

Rekuperator Orcon HR 400 z czujnikiem wilgotności i sterowaniem radiowym współpracujący z glikolowym GWC w formie sondy pionowej dla wentylacji domu oraz Brink 180 współpracujący z tym samym GWC dla wentylacji niezależnego mieszkania usytuowanego nad garażem.

Tradycyjna instalacja dystrybucji powietrza na sztywnych, ocieplonych kanałach spiro w systemie uszczelkowym. Anemostaty z puszkami rozprężnymi z płyty Climaver. Instalacja układana w przestrzeni nieużytkowej poddasza oraz pod stropem parteru.

Fabryka Kosmetyków Passage Cosmetics Laboratory w Gałkowie Dużym pod Łodzią - GWC pod halą fabryczną 3 tys. m2.

Zastosowano pięć niezależnych systemów GWC. Cztery GWC posiadają identyczne parametry: długość rur wymiennika po 108 m. Piąty GWC umieszczony w środkowej części budynku ma czynną długość wymiennika 203 m. Przewiduje się uzyskanie około 12,6 kW mocy grzewczej oraz około 9,6 kW mocy chłodniczej. Przewidywane oszczędności wynoszą około 100000 kWh energii w ciągu sezonu, co na dzień projektowania instalacji wynosiło ponad 25000 zł (ogrzewanie gazem LPG). Zastosowano ciągłe uzdatnianie powietrza w kanałach za pomocą urządzeń REME,Pabianice, dom 2-litrowy (20 kWh/m2rok).

Instalacja na sztywnych kanałach spiro z uszczelkami, ocieplona. Instalacja poprowadzona między kratownicami więźby dachowej w przestrzeni ocieplonej. Rekuperator Brink HR Medium 300 współpracujący z glikolowym gruntowym wymiennikiem ciepła. Wymiennik GGWC w postaci sondy pionowej. GGWC współdzieli sondy z grzewcza pompą ciepła. Zastosowano system ciągłego uzdatniania powietrza w kanałach.

Łęczyca, dom 2-litrowy (20 kWh/m2rok)

Instalacja mieszana, częściowo tradycyjna na sztywnych, ocieplonych kanałach spiro z uszczelkami, częściowo (nawiew do salonu i gabinetu) w systemie rozdzielaczowym - puszki rozdzielcze z płyt wełny Climaver oraz kanały "in floor" firmy Ned Air". Wszystkie anemostaty montowane poprzez puszki rozprężne z płyt Climaver. Rekuperator Brink Excellent 400. Przewidziano w przyszłości rozbudowę instalacji o sterowanie strefowe nawiewu parter-poddasze oraz o glikolowy GWC.

Bedoń Przykościelny pod Łodzią, dom energooszczędny

Instalacja mieszana na sztywnych, ocieplonych kanałach spiro w systemie uszczelkowym oraz cęściowo w systemie rozdielaczowym na kanałach polietylenowych "in floor", z puszkami rozdzielczymi z płyt Climaver. Zastosowano puszki rozprężne anemostatów z płyt Climaver. W celu całkowitego wyciszenia nawiewów do sypialni zastosowano częściowo kanały główne również z płyt Climaver.

Dom jednorodzinny 160 m2 w Łodzi, Stoki.

Zainstalowano rekuperator StorkAir Aeris 550 VV z nagrzewnicą wstępną. Rekuperator zainstalowano w taki sposób, by można go było wkrótce rozbudować o moduł chłodzący z pompą ciepła ARTIC lub o glikolowy GWC.

Osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Beskidziej w Łodzi

Instalacja na kanałach sztywnych spiro, ocieplonych w systemie uszczelkowym. Część kanałów wykonana z płyty Climaver dla dodatkowego wyciszenia wentylacji. Puszki rozprężne przed anemostatami nawiewnymi z płyty Climaver. Rekuperator Brink Excellent Plus współpracujący ze żwirowym GWC. Instalacja przygotowana do podłączenia automatyki wilgotności i jakości powietrza.

Dom jednorodzinny pasywny w Poznaniu.

Instalacja na sztywnych, ocieplonych rurach spiro w systemie uszczelkowym. Część kanałów wykonana z płyty Climaver w celu dodatkowego wyciszenia instalacji. Puszki rozprężne przed anemostatami nawiewnymi. Nawiew powietrza do salonu w płycie fundamentowej budynku kanałami polietylenowymi "in floor" firmy NedAir. Rekuperator StorkAir Aeris 550 VV współpracujący z glikolowym GWC współdzielącym dolne źródło z pompą ciepła. Przewidziana automatyka wilgotności i jakości powietrza.

Dom jednorodzinny w Łabiszynie pod Bydgoszczą

Instalacja na sztywnych, ocieplonych rurach spiro w systemie uszczelkowym. Część kanałów wykonana z płyty Climaver w celu dodatkowego wyciszenia instalacji. Puszki rozprężne przed anemostatami nawiewnymi. Rekuperator Brink Excellent Plus przygotowany do współpracy z rurowym GWC. Przewidziana automatyka wilgotności i jakości powietrza.

Pracownia graficzna i biura - Łódź, ul. Kierpcowa

Budynek zbliżony do standardu pasywnego. Niezależna instalacja wentylacyjna na parterze i piętrze budynku. Instalacja na sztywnych, ocieplonych kanałach spiro w systemie uszczelkowym. Zastosowano puszki rozprężne z Płyty Climaver przed anemostatami nawiewnymi. Sterowanie strefowe. Dwa rekuperatory Brink Excellent Plus i Brink Excellent. Glikolowy GWC współdzielący dolne źródło ciepła (sonda pionowa) z pompą ciepła. instalacja przystosowana do automatyki wilgotności i jakości powietrza.

Dom jednorodzinny w okolicach Góry Kalwarii

Instalacja na sztywnych, ocieplonych rurach spiro w systemie uszczelkowym. Część kanałów wykonana z płyty Climaver w celu dodatkowego wyciszenia instalacji. Puszki rozprężne przed anemostatami nawiewnymi. Rekuperator Brink Excellent Plus. Przewidziana automatyka wilgotności i jakości powietrza.

Dom jednorodzinny 2 litrowy (20 kWh/m2rok) pod Aleksandrowem Łódzkim

Dom jednorodzinny 2 litrowy (20kWh/m2rok) w Zgierzu

Instalacja na sztywnych, ocieplonych rurach spiro w systemie uszczelkowym. Puszki rozprężne przed anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi. Rekuperator Brink Excellent Plus. Przewidziana automatyka wilgotności i jakości powietrza.

Nowosolna koło Łodzi, dom energooszczędny o konstrukcji szkieletowej

Instalacja w systemie rozdzielaczowym, zintegrowana niemal całkowicie z budynkiem. Rekuperator Zehnder 450. Przewidziana rozbudowa o glikolowy GWC, sterowanie CO2 i wilgotnościa.