Czyszczenie wentylacji

Nowoczesne rekuperatory

Coraz częstszym wyborem, jeżeli chodzi o wentylację budynków jest popularnie zwana rekuperacja.

Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja „rekuperacji” pozwala nie tylko odzyskać nawet ponad 90% ciepła zawartego w usuwanym z domu zużytym i zanieczyszczonym powietrzu. Pozwala też zapewnić pełną kontrolę nad dostarczaniem właściwej ilości i jakości świeżego powietrza do wszystkich wentylowanych pomieszczeń domu. Dostarczane powietrze może być oczyszczone nawet z zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM2,5 za pomocą filtrów HEPA oraz z zanieczyszczeń gazowych za pomocą filtrów ze złożem węgla aktywnego. Może być też nawilżone za pomocą nawilżaczy powietrza do optymalnej wilgotności, oraz odpowiednio zjonizowane i zdezynfekowane za pomocą jonizatorów i urządzeń sterylizujących.

Co jest niemniej istotne, wentylacja mechaniczna pozwala również usunąć wszelkie niepożądane zanieczyszczenia powstające wewnątrz domu (zapachy, CO2, nadmiar wilgoci, szkodliwe substancje uwalniane cały czas z mebli, wykładzin, ścian itp.)

W każdym domu lub obiekcie użyteczności publicznej należy okresowo kontrolować sprawność instalacji wentylacyjnej. Przegląd instalacji obejmuje sprawdzenie poprawności działania centrali wentylacyjnej, jej wyczyszczenie i dezynfekcję. Zalecamy wykonywanie takiego przeglądu corocznie. Należy również sprawdzić wtedy stan kanałów wentylacyjnych i ich zanieczyszczenie. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia, niezbędne jest ich czyszczenie. Pozwoli to na pozbycie się wszelkiego rodzaju bakterii i pleśni, które mogłyby powstać wewnątrz kanałów i spowodować alergie czy też inne niepożądane reakcje.

Serwis i czyszczenie instalacji wentylacyjnych w Łodzi.

Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie opieki nad instalację wentylacyjną domu wyspecjalizowanej firmie czyszczącej profesjonalnie kanały wentylacyjne.

Nasza firma już od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem, montażem a także serwisowaniem i czyszczeniem instalacji wentylacyjnych. Działamy na terenie Łodzi, ale nie tylko tutaj. Posiadamy kwalifikacje oraz odpowiednie oprzyrządowanie. Instalacja regularnie serwisowana i czyszczona odwdzięczy się wieloletnią bezawaryjną pracą. Co ważniejsze, zapewni też przez cały ten okres idealne warunki higieniczne i mikroklimat dla przebywających w budynku ludzi.