Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła

Pewną odmianą GWC jest glikolowy wymiennik ciepła (GGWC)

Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła (GGWC) jest prostym układem  zakopanej w gruncie na głębokości 1,5-2 m  rury z wodnym 30% roztworem glikolu, z wymiennikiem typu glikol-powietrze umieszczonym przed wlotem do rekuperatora.
Krążący w układzie glikol ogrzewa się (w zimie) lub schładza (w lecie) przekazując ciepło do/od gruntu a następnie transportując to ciepło/chłód do wymiennika glikol-powietrze i przekazując je świeżemu powietrzu wpływającemu do rekuperatora. Jedyną energia potrzebną do uzyskania tego efektu jest energia zasilająca niewielką pompę obiegową.
Ponieważ w ostatnim czasie ceny wykonania odwiertów pionowych (sond) znacząco się obniżyły, GGWC wykonujemy najczęściej właśnie w postaci odwiertu pionowego o głębokości 80-100 m  (dla przeciętnego domu jednorodzinnego).


Niewątpliwą zaletą GGWC jest łatwość jego czyszczenia, gdyż jedynym elementem wymagającym  przeglądów jest łatwo dostępny wymiennik glikol-powietrze.

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) umożliwia:
- wstępne podgrzanie dopływającego do domu powietrza w okresie zimy
Podgrzanie powietrza w zimie powoduje, poza dodatkowym zwiększeniem sprawności wentylacji, przede wszystkim  poprawienie warunków pracy rekuperatora. Rekuperator współpracujący z GWC otrzymuje zawsze powietrze o temperaturze dodatniej, więc nigdy nie ulegnie zaszronieniu. Niepotrzebne jest więc dostarczanie dodatkowej energii w celu odszronienia wymiennika.

- schłodzenie dopływającego powietrza w okresie letnim
Powietrze dopływające do pomieszczeń jest dużo chłodniejsze niż zewnętrzne, a więc łatwiej jest uzyskać komfort cieplny. W domach bardzo dobrze zaizolowanych i szczelnych, po starannym  odcięciu z zewnątrz promieniowania słonecznego docierającego poprzez okna można uzyskać zadowalający efekt komfortu cieplnego.

 Wykres zmian temperatury powietrza w ciągu roku - powietrze zewnętrzne i powietrze po ogrzaniu/schłodzeniu od gruntu (z materiałów firmy Atrea)

Aby jednak uzyskać wyraźny efekt schładzania domu, należy przewidzieć dużo większe wydatki wentylacji, a więc większe kanały wentylacyjne i większą centralę, co jednak nie zawsze jest uzasadnione ekonomicznie. Przykładem rozwiązania w którym glikolowy GWC wykorzystywany jest do podgrzewania lub schładzania powietrza jest centrala rekuperacyjna firmy Atrea. Może ona podgrzewać/schładzać świeże, napływające powietrze zewnętrzne, ale może również podgrzewać/schładzać powietrze w domu tylko w trybie recyrkulacji.

Schemat instalacji wentylacyjnej z GGWC i cyrkulacyjnym podgrzewem/schładzaniem  powietrza (Atrea)

Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie wentylacji o wydatku wystarczającym tylko do potrzeb higienicznych oraz zastosowanie dodatkowo klimakonwektorów schładzających miejscowo pomieszczenia w trybie pasywnym lub aktywnym. Tryb pasywny jest szczególnie zalecany. Polega on na dostarczaniu do klimakonwektora czynnika schłodzonego w wymienniku gruntowym (tzw. wody lodowej). Jedyną energią potrzebną do chłodzenia jest energia napędzająca wentylator i pompę obiegową wymiennika.

Schemat instalacji wentylacyjnej z GGWC i cyrkulacyjnym podgrzewem/schładzaniem  powietrza (Atrea)

 

Wykonywanie sondy pionowej dolnego źródła PC i GWC w Grodzisku Mazowieckim


 

Zainstalowany przez nas glikolowy GWC, wymiennik glikol-powietrze oraz kaseta z fitrem przed wejściem do rekuperatora
 
 
 
 
GGWC zintegrowany w jednej, ocieplonej obudowie