Czy jest to bezpieczne dla alergików?

Czy uzasadnione są obawy dotyczące bezpieczeństwa wentylacji mechanicznej dla alergików?

Ponieważ w domu ciągle powstaje para wodna, dwutlenek węgla, kurz, alergeny, szkodliwe substancje wydzielane przez elementy wyposażenia i materiały budowlane, radon i wiele innych, niezbędne dla zdrowia człowieka jest ich ciągłe usuwanie z budynku oraz dostarczanie świeżego, czystego powietrza.

Wybierając dom  z wentylacją grawitacyjną musimy godzić się z jej ciągłym  lub okresowym  złym działaniem. Okresowe przewietrzanie budynku przez otwieranie okien jest niewystarczające, tym  bardziej że nie robimy tego przecież regularnie. Z kolei przesadzenie z intensywnością wentylacji, poza wysokimi kosztami również jest niekorzystne z uwagi na przesuszanie powietrza.

W przypadku wentylacji mechanicznej powietrze nawiewane do pomieszczeń przechodzi przez filtry eliminujące większość jego stałych zanieczyszczeń. Jeżeli w domu mieszkają osoby uczulone np. na pyłki, możemy zamiast zwykle stosowanych filtrów klasy G3 służących głównie do zabezpieczenia urządzenia i eliminacji kurzu oraz owadów, zastosować fitry dokładne klasy F7 eliminujące problem  tych alergenów. Samo więc tylko zastosowanie wentylacji mechanicznej poprawia już komfort życia alergika.

Duże obawy budzi jednak możliwość zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych i centrali mikroorganizmami takimi jak grzyby i bakterie. Z tego też powodu istnieje rozpowszechniony przesąd o szkodliwości wentylacji mechanicznej, szczególnie dla alergików.

 

Wentylacja mechaniczna jest od lat badana zarówno na świecie jak i w naszym kraju pod kątem wymienionych wyżej obaw. Badania np. Instytutu Budynków Pasywnych z Darmstadt potwierdzają, że  wentylacja mechaniczna jest bezpieczna pod warunkiem:

  • prawidłowego zaprojektowania

Przemyślany projekt musi zapewniać właściwe wymiany powietrza. W zależności od specyfiki budynku proponujemy instalację na tradycyjnych rurach spiro z uszczelkami, kanałach Climaver, polietylenowych w systemie rozdzielaczowym lub prostokątnych stalowych. Stosujemy również kanały prostokątne wykonane z płyty PIR pokrytej warstwą aluminium (PIR ALU).

  • regularnej wymiany filtrów

Każda instalacja wymaga bezwzględnie okresowej kontroli zabrudzenia filtrów i ich regularnej wymiany! Filtry są tanie, a oszczędności można przepłacić zdrowiem, zwiększonym  zużyciem energii oraz zmniejszeniem trwałości rekuperatora.

  • prawidłowego zaizolowania kanałów wentylacyjnych

Niezaizolowane lub nieprawidłowo zaizolowane kanały wentylacyjne są głośniejsze, powodują pogorszenie sprawności odzysku ciepła, niepotrzebne nagrzewanie nawiewanego powietrza w lecie, ale co gorsza może następować w nich kondensacja pary wodnej. Powoduje to niebezpieczeństwo zagrzybienia kanałów oraz powstania strat budowlanych!

  • właściwego nawilżania powietrza w kanałach

Instalacje w których przewidziano wewnątrzkanałowe nawilżanie powietrza muszą być szczególnie starannie serwisowane i czyszczone. Należy stosować wyłącznie bezpieczne urządzenia nawilżające, parowe lub z bezpośrednim odparowaniem wody. Niedopuszczalne są nawilżacze rozpylające mgłę wodną bezpośrednio do kanałów wentylacyjnych. W przypadku instalacji z nawilżaniem  kanałowym polecamy zastosowanie urządzenia do ciągłego uzdatniania powietrza metodą fotokatalizy na powierzchni dwutlenku tytanu "in duct" lub ogniwa „bluestorm”.

  • ciągłego działania wentylacji

Wentylacja powinna działać zawsze, choć podczas nieobecności domowników na najniższym wydatku. Nie powinniśmy jej nigdy wyłączać. Moc wentylatorów w centralkach domowych z silnikami stałoprądowymi EC nie przekracza na najniższym  biegu zwykle tylko 15-20 W. Nawet w pustym domu wydzielają się zanieczyszczenia ze sprzętów domowych, wykładzin podłogowych, farb itp., które należy w sposób ciągły usuwać.  

  • okresowego czyszczenia GWC i kanałów wentylacyjnych

W przypadku GWC należy przewidzieć okresowe czyszczenie. GWC rurowy może być płukany roztworem dezynfekującym, czyszczony mechanicznie, zaś wymiennik glikolowego GWC czyścimy podobnie jak urządzenia klimatyzacyjne. Właściwie zaprojektowaną instalcję kanałów wentylacyjnych nie ma przeważnie potrzeby czyśćić częściej niż co około 10 lat. Można je czyścić mechanicznie lub za pomocą wytwornicy ozonu.

 

 

 

W przypadku zachowania powyższych zaleceń, wewnątrz kanałów wentylacyjnych nic złego się nie dzieje.

Dodatkowym  zabezpieczeniem  stosowanym  w wykonywanych przez nas instalacjach są urządzenia do uzdatniania powietrza montowane w kanałach wentylacyjnych. Produkowane przez nie tzw. klastry jonów ujemnych dezynfekują w sposób ciągły wnętrza kanałów. Imitują one proces oczyszczania atmosfery ziemskiej zachodzący na codzień wokół nas pod wpływem promieniowania słonecznego.

Urządzenia te mogą dodatkowo uspokoić obawy osób, których nie do końca przekonały badania naukowców.

 

Wentylacja mechaniczna jest najlepszym wyborem dla osób uczulonych na różne alergeny, ponieważ w  znaczym stopniu eliminuje te substancje z otoczenia, a prawidłowo wykonana i eksploatowana nie powoduje żadnego zagrożenia.

Właśnie z uwagi na ważność prawidłowego projektu i wykonania systemu wentylacyjnego prosimy, w  Państwa interesie, o wybór rzetelnego wykonawcy.

Najtańsze, niechlujnie wykonane instalacje mogą być rzeczywiście niebezpieczne dla zdrowia!