Klimatyzacja a wentylacja

Klimatyzacją nazywamy potocznie schładzanie powietrza w pomieszczeniach, chociaż termin ten w rzeczywistości oznacza kontrolę również innych parametrów powietrza.

 

Klimatyzacja nie jest wentylacją, chociaż w niektórych przypadkach systemy te są zintegrowane.

Schłodzone przez klimatyzator powietrze recyrkuluje w pomieszczeniu, nie jest więc powietrzem świeżym. Klimatyzcja nie zastępuje lecz ewentualnie uzupełnia wentylację.

W wielu przypadkach urządzenia klimatyzacyjne mogą również pracować w trybie grzewczym (urządzenie inverterowe) i dzięki temu ogrzewać pomieszczenia w zimie oraz  podgrzewać ciepłą wodę użytkową.

Możliwe jest także wykorzystanie darmowego chłodu ziemi do schładzania powietrza. Jest to tzw. freecooling. jedynym elementem wymagającym dostarczenia energii jest wtedy tylko pompa obiegowa dolnego źródła oraz wentylatory klimakonwektora. Nie trzeba dostarczać energii do napędu sprężarki.

Taki sposób chłodzenia budynku wykorzystujemy najczęściej w przypadku istniejącej instalacji pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym (poziomym lub pionowym). Freecooling umożliwia wtedy dodatkowo szybsze zregenerowanie dolnego źródła (podniesienie jego temperatury) przed sezonem grzewczym.

Istnieje też możliwość wykorzystywania gruntowego wymiennika ciepła GWC do schładzania powietrza w budynku w trybie recyrkulacji powietrza, a więc podobnie jak robi to klimatyzator. Nagrzane powietrze z wnętrza domu jest w tym trybie przetłaczane przez GWC,  schładzane w nim i osuszane, a nastepnie dostarczane z powrotem do budynku. W takim trybie mogą pracować np. niektóre centrale firmy Atrea.

Zamiast klimakonwektora możemy również zastosować chłodzenie powierzchniowe  w postaci schładzanej podłogi, ściany lub sufitu. W takim przypadku instalacja musi być zabezpieczona przed  osiągnięciem punktu rosy, a więc wykropleniem się wody na chłodnych powierzchniach. Z tego powodu moc chłodnicza możliwa do osiągnięcia z 1 m2 nie jest może imponująca (około 20W/m2), ale w przypadku dobrze zaizolowanych budynków w których odcięto od zewnątrz zyski słoneczne, ma zauważalnie duże znaczenie.