Jaka powinna być wentylacja grawitacyjna?

 

Jak powinna wyglądać poprawnie działająca wentylacja grawitacyjna?

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wydaje się przeważnie tak prostą, że właściwie szkoda się nad nią zastanawiać. Ale przeanalizujmy mimo wszystko jak powinna być zaprojektowana i wybudowana, żeby spełniała swoje zadanie.

 

Przekroje kanałów wentytlacyjnych powinny spełniać następujące warunki:

-Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia przekroju kanału wentylacyjnego to 16 cm2, a najmniejszy wymiar kanału prostokątnego to 10 cm.

-Minimalna wysokość komina dla kanału 14x14 cm i przepływu 30m3/h to 3m (różnica 8 st.K)

-Minimalna wysokość komina dla kanału 14x14 cm i przepływu 50 m3/h to 5,5 m (różnica 8 st. K)

-Minimalna wysokość komina dla kanału 14x14 cm i przepływu 70 m3/h to 10,5 m (różnica 8 st. K)

Dla kanałów 14x20 będzie to odpowiednio wysokość 2 , 3  i  5 m. Dla kanałów 14x27 będzie to zaś 1,  2,7, oraz 3,5 m

Powyższe wysokości są podane bez uwzględnienia działania siły wiatru (bezwietrzna pogoda).

 

Wysokość kominów ponad najwyższy punkt dachu powinna wynosić conajmniej 0,6 m, a przy kącie pochylenia dachu powyżej 12 st. dodatkowo 0,3 m, jeżeli komin jest oddalony ponad 1 m od kalenicy.

Kanał wyciągowy wentylacji grawitacyjnej powinien być w każdym pokoju oddalonym od okna o więcej niż 1  drzwi.

Kanał wentylacyjny wyciągowy powinno posiadać każde pomieszczenie pozbawione okna, a więc garderoby, spiżarnie, pomieszczenia gospodarcze itp.

Każde pomieszczenie mieszkalne i kuchnia powinno mieć doprowadzone świeże powietrze zewnętrzne.

Dopływ powietrza zewnętrznego powinien być realizowany poprzez nawietrzaki higrosterowalne umioeszczone w górnej części ramy okiennej lub w ścianie nad oknem.

 Pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania muszą być wentylowane grawitacyjnie z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza.

Pomiędzy pomieszczeniami należy pozostawić szczeliny umożliwiające przepływ powietrza. Dla pomieszczeń mieszkalnych ich powierzchnia przekroju powinna wynosić min. 80 cm2, dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 200 cm2.

Niedopuszczalne jest stosowanie w łazienkach i toaletach wentylatorów zakrywających kanał wentylacyjny i pracujących jedynie w trybie pracy regulaowanym włączeniem oświetlenia. W okresie kiedy nie pracują stanowią blokadę dla prawidłowej wentylacji tych pomieszczeń.

Nie dopuszcza się możliwości poziomego prowadzenia kanałów wentylacji grawitacyjnej.

Nie dopuszcza się stosowania wspólnych kanałów wentylacyjnych dla dwóch pomieszczeń.

Nie dopuszcza się możliwości stosowania kominków wentylacyjnych i dachówek wentylacyjnych, jeżeli długość kanału wentylacyjnego jest zbyt mała.

 

Zauważmy proszę, że bardzo wiele z budowanych instalacji wentylacji grawitacyjnej nie spełnia w całości powyższych wymagań. Nagminne jest stosowanie zbyt krótkich kanałów wentylacyjnych, szczególnie na poddaszach. Z przyczyn estetycznych montuje się zbyt niskie kominki lub tylko dachówki wentylacyjne. Wymiana powietrza w tych pomieszczeniach jest więc daleko niewystarczająca.

Regułą jest też brak montażu kanałów wentylacji w niektórych pomieszczeniach, stosowanie wentylatorów łazienkowych zasłaniających skutecznie kratki wywiewne. Pomija się obowiązek i potrzebę instalacji nawietrzaków higrosterowalnych. To tylko niektóre powszechnie stosowane błędy.

Prawidłowo wykonana instalacja wentylacji mechanicznej nie jest wcale tak tania jak się powszechnie sądzi, szpeci budynek (duża liczba wysokich kominów wentylacyjnych), zajmuje cenną powierzchnię domu (zauważmy ile kosztuje m2 powierzchni domu). Do tego nawet prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja grawitacyjna działa w sposób nieprzewidywalny  (w niektórych okresach nadmiernie wentyluje budynek) i powoduje duże koszty ogrzewania domu, gdyż świeże dostarczane powietrze musi się w domu ogrzać, a ogrzane powietrze wypuszczane jest rozrzutnie na zewnątrz.

 Czy na pewno takie rozwiązanie wydaje się Państwu najkorzystniejsze?