Wentylacja na żądanie

Coraz częściej słyszymy o "wentylacji na żądanie" lub "wentylacji strefowej". Co oznaczają te nazwy?

Takie sterowanie pozwala ograniczyć energię (tę potrzebną do ogrzania powietrza wentylacyjnego ale również energię elektryczną do napędu wentylatorów). W ten sposób można też zachować wyższą wilgotność powietrza w domu w okresie zimowym, gdyż wprowadzamy mniejszą ilość świeżego powietrza zewnętrznego zawierającego mniej wody (ma mniejszą wilgotność bezwzględną). Wentylacja może być dostosowywana do potrzeb mieszkańców poprzez sterowanie przepustnicą, bądź przepustnicami wyposażonymi w siłownik, lub poprzez regulowanie jej wydatku czujnikami wilgotności i CO2.

Nowoczesne centrale wentylacyjne posiadają funkcję tzw. "constant flow", która umożliwia w szerokim zakresie oprów jej pracę ze stałym wydatkiem przepływu powietrza. Dzięki tej funkcji nie zmienia się wydatek wentylacji w miarę zwiększania się zabrudzenia filtrów centrali. Wykorzystując tę właściwość możemy zstosować przepustnicę napędzaną siłownikiem, która pozwoli w okresie nocy zmniejszyć dostarczanie świeżego powietrza np. do salonu lub parteru budynku. Ponieważ rekuperator będzie się starał utrzymać przepływ powietrza taki jak przed zamknięciem przepustnicy, więcej powietrza popłynie teraz do strefy nocnej, mimo że centrala  nie pracuje na większym wydatku. Regulację taką możemy jednak przeprowadzić tylko wtedy, gdy w wyniku zamknięcia się przepustnicy "salonu" nie wzrosną nadmiernie opory nawiewu. Jeżeli opory instalacji nawiewnej wzrosłyby, należy zastosować drugą zsynchronizowaną przepustnicę otwierającą dodatkowy nawiew do części nocnej.

Niektóre centrale rekuperacyjne posiadają własne sterowanie strefowe. W tym przypadku to centrala jest odpowiedzialna za sterowanie nawiewem w obu strefach (np. rekuperatory Brink).

Dobrym rozwiązaniem niezależnego sterowania strefowego może być również zaprojektowanie niezależnych systemów wentylacyjnych dla poszczególnych części budynku. Najczęściej ma to zastosowanie gdy mamy zróżnicowanie sposobów użytkowania tych częsci (np. biuro i dom lub dom i niezależne mieszkanie w nim wydzielone). Stosujemy wtedy oddzielne rekuperatory dla każdej części budynku.

Alternatywnie można sterować wydatkiem centrali wprawdzie bez podziału na niezależne strefy, ale za to badając bardziej lub mniej precyzyjnie wilgotność i stężenie CO2 (w zależności od ilości użytych czujników). Rekuperator pracuje więc na niskim wydatku, zwiększając go tylko wtedy gdy wzrasta któryś z badanych parametrów. Pozwala to w efekcie również zaoszczędzić energię i ograniczyć przesuszanie powietrza w zimie.