Krzyżowy wymiennik ciepła

Najprostszym  i najdłużej stosowanym wymiennikiem  jest tzw.  krzyżowy wymiennik ciepła.

 Wymiennik krzyżowy to zestaw szczelin którymi naprzemiennie przepływa powietrze nawiewane i wywiewane. Aby w prosty sposób oddzielić te dwa strumienie powietrza, ich przepływ następuje pod kątem prostym. Wymienniki wykonuje się z metalu bądź tworzywa sztucznego. Ich wielką zaletą jest niski koszt. Wymienniki te dość dobrze sprawdzają się w naszym  klimacie.

Wadą wymienników krzyżowych jest niska sprawność odzysku ciepła wahająca się wokół 50%. Ta niska sprawność wynika z krótkiego kontaktu strumieni powietrza. Ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym tylko w niewielkim stopniu zdąży zostać przekazane do powietrza nawiewanego. Pewnym rozwiązaniem poprawiającym  sprawność central z tego typu wymiennikami jest stosowanie dwóch wymienników w układzie szeregowym. Pozwala to podnieść sprawność odzysku ciepła nawet do około 80%. Niestety, wiąże się to ze zwiększeniem  oporu przepływu powietrza.

Wymienniki krzyżowe stosuje się często w rekuperatorach z pompą ciepła, gdzie ich niska sprawność jest  następnie znacznie podnoszona poprzez dodatkowy odzysk niewykorzystanego ciepła w obiegu termodynamicznym  pompy ciepła.

 

Rekuperator Vallox z wymiennikiem krzyżowym (z materiałów firmy Vallox)