Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Czy kanały wentylacyjne trzeba czyścić?

Inwestorzy wybierający system wentylacyjny dla swojego nowego domu często rezygnują z wentylacji mechanicznej z obawy przed konsekwencjami potencjalnie brudnych i zagrzybionych kanałów wentylacyjnych. Czy rzeczywiście jest to możliwe? Czy kanały wentylacyjne trzeba czyścić? Jak się to robi?

Prawidłowo wykonana i eksploatowana instalacja wentylacyjna jest w pełni bezpieczna i nie powinna wymagać czyszczenia przez co najmniej 10 lat. Źle wykonana instalacja może powodować problemy i może uniemożliwiać czyszczenie.

Dobrze wykonana instalacja powinna być ocieplona nie tylko w newralgicznych punktach, ale na całej długości. Podniesie to nieco jej koszt, ale oprócz tego że będzie ona lepiej wytłumiona i nie spowoduje strat ciepła to  z całą pewnością nie będzie zachodziło wykraplanie się wody w żadnym  jej odcinku. Wykraplająca się woda może spowodować straty budowlane, zagrzybienie ścian i sufitów. Jeżeli wykraplanie zachodzi wewnątzr kanałów wentylacyjnych, powstająca w nich woda umożliwi namnażanie się szkodliwych mikroorganizmów i spowoduje poważne problemy zdrowotne domowników.

W ocieplonej instalacji, jeżeli nie prowadzimy dodatkowej obróbki powietrza związanej z jego nawilżaniem wewnątrzkanałowym  lub schładzaniem, nie ma żadnych warunków do powstawania szkodliwych form  życia. Ewentualne niewielkie schładzanie powietrza nawiewanego przed rekuperatorem  za pomocą gruntowego wymiennika ciepła GWC nie stanowi żadnego zagrożenia. Powietrze transportowane kanałami nawiewnymi będzie oczywiście posiadało jakąś wilgotność względną niosąc w sobie wodę, ale woda ta będzie zawsze w bezpiecznej postaci pary.

Bardzo ważna jest prawidłowa eksploatacja instalacji przez użytkownika, a więc regularna kontrola i wymiana filtrów. Zalecamy ich comiesięczną kontrolę oraz wymianę w zależności od stopnia zabrudzenia najczęściej co 3-6 m-cy, lecz nie rzadziej niż co pół roku. Komplet filtrów nie kosztuje najczęściej więcej niż 10-50 zł w zależności od rekuperatora, nie warto na tym robić żadnych osczędności. Brudne filtry to ryzyko utraty zdrowia, dużo większe zużycie energii, niewystarczająca wentylacja oraz zabrudzenie i zniszczenie rekuperatora. Żaden producent nie uwzględni roszczeń gwarancyjnych, jeżeli nie dopełnimy tego podstawowego obowiązku. Najgroźniejszą jednak konsekwencją brudnych filtrow jest zagrożeniie spowodowane możliwością namnożenia się na ich powierzchni szkodliwych mikroorganizmów.