Bypass w rekuperatorze

Często słyszymy, że rekuperator posiada bypass. Do czego on służy?

Najbardziej znaną cechą wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest niewątpliwie właśnie możliwość odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego z domu w okresie zimowym. Czujemy intuicyjnie, że nawiewane powietrze będzie cieplejsze i że zaoszczedzimy dzięki temu jakieś pieniądze.

Oprócz jednak odzyskiwania ciepła rekuperator może w okresie letnich upałów odzyskiwać chłód. Jeżeli temperatura na zewnątrz będzie wyższa od tej w domu, chłodniejsze powietrze wywiewane będzie schładzało gorące powietrze nawiewane. Dzięki temu w dobrze ocieplonym domu w którym umiejętnie odcięto od zewnątrz bezpośrednie promieniowanie słoneczne padające na okna, bardzo długo można zachować komfort termiczny bez dodatkowego schładzania, lub stosując klimatyzatory o mniejszej mocy. Dodatkowy efekt darmowego chłodu zapewni gruntowy wymiennik ciepła GWC.

Występują jednak okresy w ciągu roku a nawet w ciągu doby, kiedy nie życzymy sobie żadnego odzysku ciepła ani chłodu z powietrza wywiewanego. Taka sytuacja występuje latem, najczęściej w porze nocnej. Temperatura powietrza na zewnątrz jest wtedy niższa niż wewnątrz. Chcielibyśmy schłodzić  nim  nagrzany w ciągu upalnego dnia dom. Odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewnego traci wtedy jakikolwiek sens, gdyż powodowało by niepotrzebne w tym  przypadku podgrzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W takim przypadku powinien zadziałać automatyczny bypass (obejście) wymiennika ciepła. Rekuperator działa wtedy jak zwykła nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna bez odzysku ciepła/chłodu.

Dobrej klasy rekuperator musi być obecnie naszym zdaniem wyposażony w automatyczny bypass, który w zależności od zmierzonych temperatur zewnętrznej i wewnętrznej oraz od żądanej temperatury w domu, będzie umożliwiał pracę centrali z odzyskiem ciepła lub chłodu albo przełączy ją na prace z ominięciem wymiennika ciepła. 

 

W produkowanych dawniej centralach wentylacyjnych w okresie letnim  należało ręcznie wymontować wymiennik ciepła i zastąpić go tzw. kasetą letnią. Rozwiązanie takie jednak poza uciązliwością samej wymiany całkowicie uniemożliwiało odzysk chłodu w lecie. Podobne rozwiązania stosowane w tańszych rekuperatorach - ręczna przepustnica bypassu bez siłownika i automatyki, ma podobne wady.

W sosowanych przez nas rekuperatorach automatyczny bypass jest standardem. Wyjątkiem  mogą być co najwyżej najmniejsze jednostki stosowane do miejscowej wentylacji pomieszczeń lub małych mieszkań, gdyż najczęściej są one ciągle jeszcze pozbawione tego urządzenia.