Obrotowy wymiennik ciepła

Obrotowe (rotacyjne) wymienniki ciepła należą do bardzo ciekawej grupy tych urządzeń.

 

Sercem urządzenia jest okrągły rotor składający się z dużej ilośći kanalików metalowych przez które przepływa powietrze. Rotor jest umiejscowiony poprzecznie do kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, niejako je przecina. Zarówno powietrze wywiewane jak i nawiewane jest zmuszone przez niego przepływać. Ponieważ rotor powoli się obraca, następuje naprzemienne ogrzewanie go w strumieniu powietrza wywiewanego a następnie chłodzenie w strumieniu powietrza nawiewanego. W taki właśnie sposób następuje wymiana ciepła. Dodatkowym, bardzo pożądanym efektem  jest wykraplanie się wody z powietrza wywiewanego na zimnej powierzchni metalowych kanałów rotora. Woda ta zostaje przeniesiona do przestrzeni kanałów nawiewnych, gdzie odparowuje i powraca do budynku w nawilżonym powietrzu.

Wymienniki obrotowe należą do grupy wymienników regeneracyjnych.

Przez wiele lat te znane od dawna konstrukcje dominowały w dużych, najczęściej przemysłowych centralach rekuperacyjnych. W ostatnim czasie zauważalna jest jednak tendencja wprowadzania ich do niewielkich central wentylacyjnych przeznaczonych do domów jednorodzinnych.

Niewątpliwą zaletą tych wymienników jest duża sprawność odzysku ciepła rzędu 80% oraz odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego. Pozwala to łatwiej "zapanować" nad niebezpieczeństwem  zbytniego przesuszenia powietrza w domu w okresie zimowym. Z uwagi na naprzemienne zmienianie się kierunku przepływu powietrza w kanalikach wymiennika ma on także zdolność samooczyszczania się.

Wadą jest natomiast konieczność napędzania wymiennika obrotowego, a więc najczęściej większe zużycie energii niż w innych porównywalnych centralach rekuperacyjnych. Powietrze nawiewane w niewielkim stopniu miesza się też z powietrzem usuwanym z budynku. Jest to prosta konsekwencja konstrukcji tego wymiennika. W zależności od typu urządzenia i trybu jego pracy jest to przeważnie podmieszanie rzędu 10-15%. Ta cecha wymiennika eliminuje go często z niektórych zastosowań, gdzie wymagane jest 100% rozdzielenie strumieni (np. w szpitalach). W zastosowaniach domowych nie pogarsza się przez to raczej komfort użytkownika.      Kolejną wadą jest przeważnie nieco większa głośność pracy tego wymiennika ciepła, co może być jednak zrekompensowane przez prawidłową instalację kanałów wentylacyjnych i odpowiednie usytuowanie samego urządzenia. Wiele zależy też w tym względzie od konstrukcji samej centrali.

Rekuperator z wymiennikiem obrotowym firmy Flexit (z materiałów firmy Elektra)